10-11 November 2017
IISER-Pune
Asia/Kolkata timezone